Przejdź do treści
Aktualności

CIVETTA/Włochy 29.01-5.02.2022 szkolenie feryjne

Civetta/WŁOCHY

szkolenie carvingowe
szkolenie sportowe
szkolenie dla dzieci

Termin szkolenia: 30.01.2022.-03.02.2022.
Kurs carvingowy organizowany przez naszą szkołę trwa 5 dni (niedziela-czwartek), codziennie 5 godzin zajęć 
z półgodzinną przerwą. Przeznaczony jest dla osób już jeżdżących, a zainteresowanych doskonaleniem swoich 
umiejętności. Nauka odbywa się w grupach 8 – 10-osobowych. Plan zajęć w poszczególnych grupach dostosowany 
jest do poziomu narciarskiego zaawansowania Kursantów.
PROGRAM TEGO SZKOLENIA NIE OBEJMUJE ZAJĘĆ DLA DEBIUTANTÓW
Szkolenie sportowe: zajęcia prowadzone są w formie treningu sportowego . Program treningów to doskonalenie 
jazdy na trasach slalomu i giganta dla zaawansowanych sportowców oraz przygotowanie do jazdy sportowej dla 
tych, którzy dopiero odkrywają ten rodzaj narciarstwa. Kursanci korzystają z elektronicznego pomiaru czasu.
Szkolenie dla dzieci do lat 12 : Aby móc uczestniczyć w kursie grupowym- mali Kursanci muszą mieć solidnie 
opanowane podstawy narciarstwa. Konieczne umiejętności: samodzielne korzystanie z wyciągów, hamowanie we 
wskazanym miejscu, swobodny i pewny skręt płużny oraz gotowość do spędzenia ponad 4 godzin bez towarzystwa 
Rodziców! 
 
Cena szkolenia carvingowego,sportowego: 990 zł
Szkolenie dla Dzieci: 990 zł.
Rabaty dla stałych Klientów (od 4 szkolenia)-100 zł.
Zniżka rodzinna- przy 2 pełnopłatnych szkoleniach Rodziców rabat na szkolenie Dziecka- 50 zł.
Cena szkolenia bez oferty pobytowej biura NJN: 1100.00 zł. Rabaty nie obowiązują.
Nasi kursanci zobowiązani są do noszenia KASKÓW w trakcie trwania szkolenia. Zalecamy stosowanie 
dodatkowych ochraniaczy na kręgosłup!
Należność za szkolenie prosimy wpłacać na konto: 
Santander Bank Polska / Oddział Bielsko-Biała 
97 1910 1048 2512 0645 5626 0001
DZIĘKUJEMY! 

Freeridesport Grzegorz Dendys zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych- prosimy 
o zapoznanie się z informacją poniżej.
UWAGA!
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w przypadku, gdy wskutek zarządzeń władz- za-
równo krajowych, jak i zagranicznych, w tym w szczególności w związku ze stanem epidemii i/lub stanem zagrożenia epidemicznego-
Organizator szkolenia do chwili rozpoczęcia szkolenia lub w trakcie jego trwania objęty zostanie zakazem lub ograniczeniem prowadze-
nia działalności. Jeśli skutkiem w/w zarządzeń będzie brak możliwości przeprowadzenia lub kontynuacji szkolenia lub wskutek których 
transfer lub pobyt personelu Organizatora szkolenia do miejsca lub w miejscu przeprowadzenia szkolenia będzie niemożliwy lub nie 
będzie mógł być kontynuowany- znajdą zastosowanie przepisy art. 495 Kodeksu cywilnego , a organizator stosownie do okoliczności z uwzględnieniem treści art. 495 par. 1 albo par. 2 Kodeksu cywilnego dokona zwrotu Uczestnikowi szkolenia całości albo części wyna-
grodzenia Organizatora szkolenia, jakie uiścił Uczestnik szkolenia.

UWAGA! Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w przypadku, gdy wskutek zarządzeń władz-
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym w szczególności w związku ze stanem epidemii i/lub stanem zagrożenia epidemicznego-
Organizator szkolenia do chwili rozpoczęcia szkolenia lub w trakcie jego trwania objęty zostanie zakazem lub ograniczeniem prowadzenia 
działalności. 
Jeśli skutkiem w/w zarządzeń będzie brak możliwości przeprowadzenia lub kontynuacji szkolenia lub wskutek których transfer lub pobyt 
personelu Organizatora szkolenia do miejsca lub w miejscu przeprowadzenia szkolenia będzie niemożliwy lub nie będzie mógł być
kontynuowany- znajdą zastosowanie przepisy art. 495 Kodeksu cywilnego , a organizator stosownie do okoliczności z uwzględnieniem treści 
art. 495 par. 1 albo par. 2 Kodeksu cywilnego dokona zwrotu Uczestnikowi szkolenia całości albo części wynagrodzenia Organizatora 
szkolenia, jakie uiścił Uczestnik szkolenia.

Info: dendys@freeridesport.pl 

+48502320309

wróć